Privacy-overeenkomst

Overeenkomst inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08/12/1992)

TUI vindt het belangrijk dat uw privacy wordt gerespecteerd en neemt haar verantwoordelijkheid m.b.t. de beveiliging van klanteninformatie ernstig. Hieronder wordt uiteengezet hoe wij onze klanteninformatie gebruiken en hoe wij uw privacy beschermen.

VTB reizen is een beschermde merknaam van de TUI Belgium nv, met maatschappelijke zetel te 8400 OOSTENDE, Gistelsesteenweg 1 (België), die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

TUI Belgium nv zal uw gegevens enkel verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsmede elke andere van toepassing zijnde regelgeving en zoals hieronder uiteengezet.

Bij uw boeking dient u logischerwijze een aantal persoonsgegevens mee te delen (waaronder o.a. uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).

Uw persoonlijke gegevens worden opgevraagd met als doel :

  • Een reiscontract op te stellen tussen u en de TUI Belgium nv en de door u gekozen reisagent en dit ten uitvoer te (laten) brengen.
  • Het registreren van uw boeking in ons reserveringssysteem.
  • U, in voorkomend geval, zo snel mogelijk te kunnen bereiken mocht zich een probleem voordoen met uw boeking.
  • Het versturen van reclame & direct marketing teneinde u op de hoogte te houden van de activiteiten van TUI Belgium nv alsmede van andere entiteiten deel uitmakend van de groep waartoe TUI Belgium nv behoort (zijnde Tui Travel Belgium NV);
  • De TUI Belgium nv kan de door u verstrekte gegevens meedelen aan haar commerciële partners in de reisindustrie voor de promotie van hun gerelateerde (reis)diensten. TUI Belgium nv bouwt hierbij de nodige waarborgen in zodat uw gegevens worden beschermd.
  • Op uw verzoek kunnen wij uw adres ook bewaren, zodat bij een toekomstige boeking het boekingsproces nog vlotter verloopt.
  • Gegevens die worden verzameld in functie van deelname aan wedstrijden en/of acties worden enkel opgevraagd om de winnaar(s) te kunnen contacteren en worden niet voor andere doeleinden aangewend.

Alleen de personen die hiertoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot de gegevens relevant voor de uitvoering van hun opdracht. TUI Belgium nv heeft de nodige technische & organisatorische maatregelen genomen om de confidentialiteit van de door u verstrekte gegevens te verzekeren.

U beschikt te allen tijde over een kosteloos recht van toegang tot deze gegevens, verbetering ervan of verzet tegen het gebruik van deze gegevens. U kan uw verzoek hiertoe schriftelijk richten aan TUI Belgium nv op bovenvermeld adres. U kunt uw recht op verzet tegen direct marketing uitoefenen, via de link nieuwsbrief onderaan de website www.vtb-reizen alsmede door aan te klikken dat u, bij ontvangst van een commerciële boodschap niet langer per e-mail wenst te worden gecontacteerd of door onderstaande box uit te vinken:

Ik wens via e-mail op de hoogte gehouden van de diensten van TUI Belgium nv.

Deze website maakt tot slot gebruik van cookies. U vindt alle informatie hieromtrent onder de rubriek "Verklaring over cookies" op deze website.